Zildjianstories complicated cupid dating

Zildjianstories complicated cupid dating

May pag-aalinlangan itong bumaling ng tingin kay Lantis at sa asawa nito. He never cared to know who his real father was dahil para sa kanya, ang totoong ama niya ay ang taong nagparamdam sa kanya how special he is and that was his foster father. Maagang nagising si Lantis kinabukasan. Tama si Aling Melissa at si Popoy.

Doon lang niya napansin na inaabot pala ni Aling Melissa ang mangkok na may lamang ulam na ito mismo ang nagluto. Ang gusto niya sanang maiwika kung hindi lang niya napigilan ang sarili. Nang marating niya ang coffee shop ay agad siyang sinalubong nga mga kaibigan niya. Nagulat na lang ako nang lapitan ako ni Lantis, binigyan niya ako ng chocolate. Hala sige, bumalik ka na sa trabaho mo.

Sa unang subok ay bahagya pa siyang nahirapang asintahin ang kahoy. Hindi niya maintindihan ang sarili pero parang may mali, hindi siya sanay na umaasta itong mabait sa harap niya. Mataman niya itong tinitigan. Napangiti siya, sa wakas ay makakapaglakad-lakad na ulit siya ng walang mag-aalalay sa kanya. Hindi pa naman siguro siya bading dahil wala pa naman siyang nagugustuhang lalaki.

Sa sobrang pag-iisip ay hindi na niya napansin ang muling pagpasok ni Nicollo. Mukhang matatagalan pa siya sa banyo, eh. Kung gusto mo, ikaw ang magsabi sa kanya. Yung captain ng basketball. Nakaalalay ito sa kanya at ingat na ingat na hindi niya maitapak ang may pinsalang paa habang may bitbit na isang upuan sa kanang kamay nito.

Akala pa naman niya totoo angDoon lang niya napansin

Masaya siya na sa wakas, ay nasabi na rin niya ng diretso ang kanyang tunay na nararamdaman, isama mo pa ang pagpapalitan nila ng ngiti ni Lantis habang kumakain. Ang importante, kahit disaster ang unang gabi niya sa probinsiyang iyon ay nagawa naman niyang tumagal at nasisiguro niyang magagawa pa niyang magtiis ng mga ilang araw. Damdaming hindi niya inakalang mararamdaman niya sa isang taong walang pakialam sa mundo at walang pakialam sa nararamdaman niya. Natapos ang hapunan na iyon na hindi na muling umimik pa si Lantis na ipinagpasalamat naman niya ng husto dahil sa sobra siyang ginanahan sa pagkain ng tinolang manok na sila mismo ang humuli kanina. Any resemblance to any person, place, or written works are purely coincidental.

Matapos ang gabi ng aminan na iyon ay nagsimula na ang tuksuhan. Kung tutuusin napakapreskong tingnan ng bahay na iyon. Nakita niya kung papaano ito natuwa sa kinalabasan ng ginawa niya at sa sobrang tuwa nito pati ang dinner date nila ay ito pa ang pumili ng lugar. Tumabi ito ng upo sa kanya sa kanyang higaan.

Malawak ang bakuran nito

Ang akala pa naman niya ay uulanin na naman siya nito ng tanong tulad ng nangyari nang bigyan niya ito ng bulaklak. Malawak ang bakuran nito na napapalibutan ng bakod na gawa sa kawayan. Akala pa naman niya totoo ang first timers luck.

Sa halos mahigit anim na taon, napagod na rin ang puso ko sa paghihintay na mapansin niya. Hindi rin niya maikakailang wala pa siyang nakikitang lalaki na napaka-sexy tingnan habang may hawak itong palakol. Siguro dahil totoo iyon, hindi niya binigyan ng kahit katiting na panahon na bigyan ng pansin ang dahilan ng kasungitan at pagiging aburido nito palagi. Hinilot niya ang kanyang ulo. Noong una ay inakala niyang galit ang nararamdaman niya sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya subalit habang lumalaki siya, doon niya napagtantong hindi pala galit iyon kung hindi hiya.

Sa katunayan, kapag narito siya sa amin ay tulad mo lagi siyang nagpupumilit na tumulong kahit pa man hindi siya pinapayagan ni nanay. Na para bang binabalikan nito ang nakaraan. Matagal ko nang alam na hindi babae ang type ko, noh. Popoy, Rodney, huwag niyong masyadong pagurin iyang si Nico. Ito ba ang taong inakala nilang magkakaibigan na hindi totoo.

Nagkakatawanan silang nagbabasaan na parang hindi mortal na magkaaway. Napakamot siya sa kanyang batok bilang pag-amin.

Oo, inanyayahan niya itong lumabas para kumain at laking gulat niya ng walang pag-aalinlangan itong pumayag. Iyon ang unang napansin ko sa kanya noon pa man. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanya. Nahihiya siya sa kanyang sarili sa katotohanang hindi siya tunay na anak nito at dahil doon ay tuluyan niyang inilayo ang kanyang sarili dito.

Ang akala pa naman niya ay

Mukha namang naintindihan ng ginang na nais lamang niyang makatulong kaya naman napatango na rin ito sa anak. Pinukol niya ito ng masamang tingin bago binalingan ang matanda.